Mozilla Thunderbird

Přihlášení: jako login použijte vaši CELOU e-mailovou adresu a heslo k ní.

Nastavení emailového klienta:

Pomocí Úpravy -> Nastavení účtu nebo pomocí Zobrazit nastavení pro tento účet v hlavním obsahu (obr. níže) přejděte do Nastavení účtu.

284ZDA.png

V Nastavení účtu v levém menu vyberte Nastavení serveru u účtu, který chcete nastavit.V náhledu níže jsou vidět hodnoty polí, které mají být nastaveny, tedy: Adresa serveruPort a Zabezpečení spojení.Tímto je nastaven Server pro příchozí poštu.

285M2I.png

Do nastavení serveru pro odchozí poštu se dostanete pomocí Server odchozí pošty v pravém menu. Tam vyberte váš odchozí server, který chcete editovat a dejte Upravit.

286N2U.png

 V nastavení odchozího serveru opět nastavte pole Adresa serveruPort a Zabezpečení spojení podle hodnot v náhledu níže.

287OTE.png