Jak řešit nejobvyklejší chyby

Mám správné nastavení, ale nejde se mi přihlásit

Pokuste se přihlásit přes webové rozhraní na webové adrese https://newmail.leris.cz/.

Přihlašovací údaje:

Uživatel / Username: použijte vaši celou e-mailovou adresu

Heslo / Password: vaše heslo, které jste dostali při založení e-mailu

 

Po přesunu serveru vidím v Thunderbirdu zduplikované složky s poštou, které se nechovají korektně

Pomoci může odebrání mailového účtu a jeho opětovné přidání.

Případně kontaktujte naši telefonickou podporu na čísle +420 739 200 000 

 

Stahuje se mi pošta, ale přílohy jsou rozbité - lze je stáhnout, ale ne otevřít 

Pravděpodobně jde o problém s nastavením portů. Na některých nezabezpečených portech může k tomuto chování dojít. Doporučujeme projít si návod pro Vašeho klienta a zkontrolovat správné nastavení, hlavně zda je zapnut SSL přenos a jaká čísla mají porty pro přenos. 

 

Problém s konfigurací na počítači Mac

Kontaktujte podporu firmy Apple