Jak nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti

Prvním krokem je přihlášení do webového rozhraní na adrese http://newmail.leris.cz. Jako přihlašovací údaje zadejte Vaši e-mailovou adresu a heslo k této adrese.

Dalším krokem je vybrat v pravém horním rohu ikonu Nastavení1. Poté v levém menu vyberete položku Filtry2 a po načtení kliknete na velkou ikonu plus3 - Přidej filtr - ve sloupci Filtry.

V pravém sloupci teď máte nastavení filtru. Vyplníte jej následovně:

- Název filtru4: Dle Vašeho uvážení

- Pravidla pro příchozí zprávu5: Všechny zprávy

- V rozbalovacím menu v bloku "...vykonej následující akce:" vyberete možnost Odpovědět se zprávou6

- Zpráva (Důvod nepřítomnosti)7: Tělo zprávy, které se doručí jako odpověď.

- Předmět zprávy8: Vyplní se jako předmět odpovědi

- Seznam příjemců...9: Použijte, pokud nechcete odpovídat automaticky na některé konkrétní e-maily (například kolegům v kanceláři, kteří o Vaší nepřítomnosti ví). Může být ponechán prázdný

- Počet dnů mezi automatickými odpověďmi10: Nastavte, pokud nechcete, aby automatická odpověď odpovídala častěji během dne na jednoho odesilatele. Doporučujeme nastavit minimálně na hodnotu 1, aby nedocházelo v některých případech k zacyklení e-mailové komunikace.

- Zaškrtněte zaškrtávátko Filtr neaktivní11 a klikněte na Uložit12.

Nyní máte vytvořen filtr pro automatické odesílání informace o Vaší nepřítomnosti v prostředním sloupci a je nastaven jako neaktivní, což ukazuje jeho šedé zabarvení13. Pokud ho chcete nastavit jako aktivní,  označte ho kliknutím a poté dole klikněte na ikonu ozubeného kola14, kde zadejte Zapnout/Vypnout. Rozhraní vás změnou zbarvení filtru a informační hláškou informuje o zapnutí či vypnutí filtru.

Obrázek s postupem (obsahuje kroky postupu použité v textu výše):

288ZTd.jpg