Mobilní telefony (Android, aj.)

Přihlášení: jako login použijte vaši CELOU e-mailovou adresu a heslo k ní.

 

Nastavení emailového klienta:

Přejděte do Nastavení účtu v záislosti na vašem modelu mobilního telefonu. V obou nastaveních níže vyplňujete celou e-mailovou adresu jako uživatelské jméno a heslo jako ověření.

V případě dotazu na protokol, vybrat IMAP.

V náhledu níže jsou vidět hodnoty polí, které mají být nastaveny, tedy: Server SMTPPort a Typ zabezpečení. Tímto je nastaven Server pro příchozí poštu.

prichozí

 V nastavení odchozího serveru opět nastavte pole ServerPort a Typ zabezpečení podle hodnot v náhledu níže.

odchozí​​