Jak vytvořit silné heslo

Silné heslo by mělo obsahovat velká i malá písmena a alespoň jedno číslo. Čím větší je zastoupení možných skupin kláves (malá písmena, velká písmena, číslice, speciální znaky - např. $%@#), tím více možností musí útočník vyzkoušet, aby se mu podařilo heslo uhodnout.

Co nepoužívat

- slova, která existují a jsou frekventovaná i v angličtině - sparta, fotbal, admin, honda, 12345, qwerty...

- jména a data z okolí - členové rodiny, kamarádi, domácí zvířata, datum narození...

- jiná pro Čechy běžná slova - heslo, maminka...

- znaky, které se vyskytují jen u nás a v cizině je na cizím PC nebudete schopni zadat - ěščřžýáíéůú...

Jak vytvořit silné heslo, které si zapamatujete

- nahrazujte písmena znaky, např. E = 3, S = $, B = 8 apod. Příklady - chl38a (chleba), $avec (savec), $3dl0 (sedlo)

- pište českou větu jak by byla na EN klávesnici - kl94e (klíče), strni3t2 (strniště)

- používejte fráze něčeho, co máte rádi a první písmena slov zadejte velká - JaHoHoDoSt (Jáchyme, hoď ho do stroje)

- optimálně kombinaci volte tak, aby obsahovala co nejvíce skupin písmen